1Birim Toplantı tutanağı formu
2Birim İç Tetkikçileri Değerlendirme Formu
3Akademik danışman değişiklik formu
4Dağıtıma Hazır Yemek Ve Yiyeceklerin Duyusal Ve ..
5Düzeltici Ve İyileştirici Faaliyet (Dif) Takip Lis
6Düzeltii Ve İyileştirici Faaliyet Formu
7Engelli Öğrenci Ön Başvuru Formu
8Görev Yetki Ve Sorumlulukları
9Görevlendirme Formu
10İç Tetkik Puanlama Sistemi
11İç Tetkik Raporu Formu
12İç Tetkik Toplantı Katılım Tutanağı Formu
13İç Tetkik Ziyaret Programı Formu
14Kalite Yönetim Sistemi İç Tetik Plan Formu
15İç Tetik Listesi Formu
16İç Tetiklerin Birimleri Derğerlendirme Anketi Formu
17Çalışan Memnuniyet Anket Formu
18Görev Dağılımı Ve Etkinlik Formu
19İdareci izin görevlendirme ve vakalet formu
20Kısmi zamanlı puantaj tablosu
21Kısmi zamanlı takip formu
22Kısmi zamanlı kişisel bilgi formu
23Kısmi zamanlı kişisel bilgi formu
24Temizlik Takip Formu
25Öğrenci Memnuniyeti Anket Formu
26Öğrenci Topluluğu Etkinlik Formu
27Öğrenci Topluluğu Formları
28Öğrenci Topluluğu Toplantı Tutanak Formları
29Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Süreci Görev / Yetki Ve Sorumlulukları
30Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Jüri Puan Tablosu
31Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Spor Oyunları Sonuç Formu
32Sosyal Tesisleri Etkinlik talep formu
33Sosyal Tesisleri Etkinlik talep formu Saha / Salon
34Stand Açma Salon Kullanım İzin Formu
35Toplantı Tutanağı
36Topluluk Destekleyici Formu
37Topluluk Üye Formu
38Topluluk Yıllık Çalışma Formu
39Temizlik Takip Formu
40Yemek Bursu Başvuru Formu
41Yemek Hizmeti Kontrol Tutanak Formu
42Kantin Denetim Formu

20.03.2023