Hassas Görevler :

 

 

 İdari Personelin Özlük İşleri

 

 Başkanlığımız  kurumlar arası ve kurum içi günlü, ivedi ve gizli yazışmaları. 

 

 Başkanlığımız kurumlar arası, kurum içi uyum ve koordinasyonunun sağlanması.

 

 Başkanlığımız faaliyetlerin duyurulması açısından internet erişiminin üst düzeyde kullanımının sağlanması.  

 

 Başkanlığımız faaliyet raporlarının hazırlanması ve yayınlanması.

 

 Başkanlığımız bütçe planlarının hazırlanması.

 

 Yangında kurtarılacak öncelikli malzemelerin işlemlerinin yürütülmesi.

 

 Akademik Birimlerimize asılacak afişlerin ve her türlü yayının takip edilmesi.

 

 Üniversitemizin öğrenci ve personele sunmuş olduğu öğle yemeği hizmetlerinin takip ve kontrol işlemleri.

7.02.2023