YEMEK HİZMETLERİ KOMİSYONU

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Prof. Dr. Eyyüp Mustafa EYYUBOĞLU

Rektör Yardımcısı

Başkan

Doç. Dr. Sedat ÇELİK

Turizm ve Otel İşlt.Yüksekokul Müdürü

Üye

Faysal YATMAN

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Üye

Fikret ÜRGEN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Üye

Abdurrahman URAT

Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı

Üye

19.09.2023