KİRACILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 1. Kira ve KDV ve kiraya dahil olmayan elektrik, su, Teminat vb. giderler zamanında üniversitemiz hesaplarına yatırılacaktır.
 2.  Damga vergisi ve Karar pulu vb. giderler zamanında ilgili kurum veznelerine/  hesaplarına yatırılacaktır.
 3. İlgili resmi kurumlara müracaatlar yapılarak alınması gereken belgeler (Vergi Levhası, İşletme Ruhsatı gibi) temin edilecektir.
 4. Kiralanan alanlarda Üniversitenin izni olmadan tadilat vb. hiçbir işlem yapılmayacaktır.
 5.  Kiralanan alanlarda, İlk Yardım malzemesinin bulunduğu ecza dolabı ve yangın tüpü bulundurulacaktır.
 6.  Çalıştırılan personel ile ilgili resmi kurumlara(  SGK) bildirim yapılacaktır.
 7.  Çalışan personelin kılık kıyafetleri tek tip olacak ve fotoğraflarının ve isimlerinin olduğu liste kantinde uygun bir yere asılacaktır.
 8.  Çalıştırılan personel ve personel değişikliği yapılması halinde yeni personelin, işin sözleşme ve eki şartnamesinin ilgili madde hükümleri doğrultusunda istenilen belgeleri dosya halinde ve süresi içinde Daire Başkanlığımıza gönderilecektir. Başkanlığımızın uygun görmediği personel çalıştırılmayacaktır.
 9. Satışa sunulan mal ve hizmetlerde üniversitenin mutlak kontrol yetkisi vardır. Başkanlığımız tarafından onaylanan fiyat listeleri herkesin göreceği yerlere asılacak ve bu fiyatların üzerinde satış yapılmayacaktır.
 10. Satışa sunulan mallar TSE şartlarına uygun olacak, üretim izin belgesi olmayan hiçbir ürün satılmayacaktır.
 11. Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
 12. İçecek servisi esnasında ambalajlı küp şeker, sıcak içeceklerde tek kullanımlık ısı geçirgenliği az olan karton ve ya köpük bardaklar kullanılacaktır.
 13.  Kiralanan alan için de kalmak şartıyla uygun bir yere yeterli ölçüde ilan panosu konacak ve Rektörlük tarafından onay veya izin verilen ilan, afiş ve posterler  ilan panosuna asılacak, süresi biten kaldırılacaktır.  Rektörlük tarafından onay veya izin verilmeyen hiçbir afiş ve ilan ve poster ilan panolarında veya kantinin herhangi bir yerinde kesinlikle ilan edilmeyecek/asılmayacaktır.
 14. Kiralanan alanlarda tütün mamulleri, alkollü içecek, uyuşturucu, vb. maddelerin satışı yapılmayacak, kullanılmayacak ve yasa gereği bulunması gerekli ikaz levhaları asılacaktır.
 15. Kiralanan alanlara kumar olarak değerlendirilen okey, kağıt oyunları  vb. oyunların oynatılması yasaktır. Ayrıca oynanması uygun görülen oyunların, kantinlerin oturma alanlarını kısıtlamamasına ve rahatsız edici olmamasına dikkat edilecektir.
 16.  Kiralanan alanların uygun yerlerine Üniversitemiz logo ve bayrakları(kırlangıç) asılacaktır.
 17.  Kiralanan alanları denetlemek üzere oluşturulan Denetleme Komisyonlarının uyarı, ikaz ve talepleri itirazsız ve ivedi olarak yerine getirilecektir.

 

Not: Kiracılar kendileri ile yapılan sözleşme ve eki şartname hükümleri doğrultusunda yukarıdaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek zorundadır.

Aksi durumda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat ve sözleşme ve şartnamedeki  hükümler uygulanacaktır.  30.01.2024